COVID-19 Coronavirus


Croeso i Wobrau Busnes Sir y Fflint

Croeso i Wobrau Busnes Sir y Fflint ar y cyd ag AGS Security Systems, sy'n gyfle credadwy i gefnogi a rhannu ein gweledigaeth i godi proffil busnesau bach a chanolig (BBaCh) diwyd, gweithgar a mentrus yn Sir y Fflint.

Mae gwobrau busnes Sir y Fflint, a geisir yn ddyfal, yn canmol cyflawniadau ac yn ardystiad gwirioneddol o lwyddiant mewn busnes sy'n cynnig cyfleoedd marchnata a chysylltiadau cyhoeddus eithriadol yn ogystal â gwella'ch hygrededd a'ch enw da ymysg eich cymheiriaid a'ch cwsmeriaid.

Mae gwobrau busnes Sir y Fflint bellach ar eu pedwerydd flwyddyn ar ddeg a dyma’r gwobrau i’w hennill - gall unrhyw gwmni yn Sir y Fflint, boed yn gwmni cyhoeddus, preifat neu drydydd sector, gystadlu, waeth beth fo'u maint neu ddiwydiant.

Mae gan y Gwobrau ystod o gategorïau sy’n addas ar gyfer unrhyw sefydliad llwyddiannus i adrodd eu stori, o Fentrau Cymdeithasol a phreifat mawr i fusnesau entrepreneuraidd ffyniannus, busnesau newydd addawol a BBaChau sefydledig.

Flintshire Business Awards-4

Mae Gwobrau Busnes Sir y Fflint yn cynnwys 9 categori sy’n caniatáu i unrhyw fusnes yn Sir y Fflint gystadlu yn y gwobrau mawreddog hyn.

Caiff pob ymgais ei feirniadu gan noddwr pob gwobr. Os ydych am i’ch busnes ddisgleirio, DYMA'r ffordd orau bosibl o amlygu’ch hun. Pinacl y gwobrau yw'r Dathliad Mawr, noson tei du, manylion digwyddiad 2020 i ddod yn fuan.

Gallwch gystadlu mewn hyd at 2 gategori gwahanol