COVID-19 Coronavirus Information


Yn dilyn cyngor diweddaraf y llywodraeth am y sefyllfa bresennol, rydym wedi penderfynu canslo Gwobrau Busnes Sir y Fflint eleni, oedd i gael eu cynnal ym mis Hydref 2020.

Mae’n ddrwg iawn gennym gyhoeddi hyn, gan ei fod yn achlysur hyfryd ble byddwn ni’n dathlu’r holl waith anhygoel rydych chi oll yn ei wneud i gyfrannu at yr economi yma yn Sir y Fflint a’r cyffiniau.

 

Nid oedd hwn yn benderfyniad hawdd, ond teimlwn fod angen i ni ganolbwyntio’n hymdrechion ar gefnogi Busnesau drwy’r pandemig hwn, a gallwn ddychwelyd at Wobrau Busnes Sir y Fflint yn 2021.

Mae tîm Sir y Fflint mewn Busnes wedi ymroi i helpu busnesau drwy’r cyfnod hwn o ansicrwydd, felly mae croeso i chi gysylltu â ni.