Sir y Fflint mewn Busnes


Mae Sir y Fflint mewn Busnes yn gyfres o ddigwyddiadau arbennig sy’n cael eu cynnal drwy’r flwyddyn i gefnogi cymuned fusnes Sir y Fflint ar draws y rhanbarth.

Mae’n cefnogi'r gymuned fusnes yn Sir y Fflint i roi eu busnes ar blatfform, gan wneud y mwyaf o gyfleoedd masnachu a hyrwyddo rhagoriaeth mewn busnes i ystod eang o gynrychiolwyr sy’n cynrychioli cwmnïau. Mae Sir y Fflint mewn Busnes yn atynnu cwmnïau byd-eang, rhanbarthol a lleol i rwydweithio a chymryd rhan wrth rannu gwybodaeth ac arloesi.

Mae gennym gyfres amrywiol o ddigwyddiadau ffantastig ar y gweill yn 2020

Croeso gan yr Arglwydd Barry Jones
Arlywydd Sir y Fflint mewn Busnes

Flintshire Business Awards-165

Fel arlywydd Sir y Fflint mewn Busnes, rwy’n falch iawn o gael cymryd rhan mewn cyfres o ddigwyddiadau llwyddiannus a phroffil uchel.

Ar cael fy ngeni a’m magu yn yr ardal, rydw i wedi gweld lwc diwydiant lleol a’r farchnad swyddi yn Sir y Fflint yn codi ac yn disgyn, ac yn raddol tyfu i’r hyn y mae heddiw.

Mae gennym rhai o’r cwmnïau gweithgynhyrchu gorau wedi’u lleoli yn Sir y Fflint, gan greu swyddi a chyfleoedd i filoedd o bobl leol - mae 34 y cant o bob swydd yn Sir y Fflint yn y diwydiant gweithgynhyrchu. Bu ymdrechion gan Gyngor Sir y Fflint dros y blynyddoedd sydd wedi dod â busnesau yn yr ardal ac wedi annog pobl i ddechrau eu cwmnïau eu hunain, gan wneud cyfraniad gwerthfawr i’r economi lleol a chreu lle bywiog i fyw ac i weithio.

Gyda chymorth digwyddiadau yn ystod Sir y Fflint mewn Busnes, bydd y cyfleoedd hyn yn parhau i dyfu, a dod â busnesau ac entrepreneuriaid at ei gilydd i greu economi gadarn ar gyfer cenedlaethau i ddod. Rwy’n falch iawn o fod yn rhan o'r tîm sy'n symud Sir y Fflint mewn Busnes ymlaen, gan obeithio y bydd yn mynd o nerth i nerth wrth feithrin diwydiannau'r dyfodol.

Yn olaf, hoffwn ddiolch i’r holl noddwyr a’r partneriaid ar ran Cyngor Sir y Fflint. Heb eich cefnogaeth ni fyddai Sir y Fflint mewn Busnes yn bodoli, felly diolch o galon i bawb sydd wedi cymryd rhan.

 

FIB Welsh Colour