Cynnig Dyrchafu Busnes Sir y Fflint


FIB Welsh Colour

Edrychwch ar beth sydd gan ein Busnesau Sir y Fflint i'w ddweud am eu busnes, a beth allant ei gynnig i chi.

Os hoffech chi ychwanegu eich cais ar fideo, cysylltwch â sian.birch@flintshire.gov.uk

Art and Soul Tribe

Barnhill Consulting

Complete Wills

Direct Line Communications

Innovation Relief

Cynghrair Mersi A'r Ddyfrdwy

Rainbow Biz CIC

RFID Direct

Watkins Smith

 Sylwch fod Cyngor Sir y Fflint yn darparu’r rhestr hon er gwybodaeth yn unig ac nid yw’n golygu ein bod yn cymeradwyo cwmnïau sydd wedi’u cynnwys arni.