Card image cap
Oriel

Dewch i gael cip ar luniau o Wobrau Busnes Sir y Fflint - y gorffennol a'r presennol. Os nad ydych wedi mynychu'r gwobrau o'r blaen - mae'r lluniau hyn yn sicr o roi blas i chi o'r noson!

View Gallery
Card image cap
Cofrestrwch Yma

Gall ennill gwobr neu gyrraedd y rownd derfynol eich gwneud yn fwy amlwg i gwsmeriaid, cwsmeriaid posibl, cyflenwyr a'r gymuned fusnes ehangach.

Enter Awards Here
Card image cap
Tocynnau

Mae dros 220 o arweinwyr busnes, entrepreneuriaid, gwleidyddion a chynrychiolwyr o'r cyfryngau yn mynychu'r seremoni wobrwyo sy'n cynnig cyfle unigryw i rwydweithio, cyfnewid syniadau a dathlu gydag arweinwyr busnes gorau Sir y Fflint.

Buy Tickets

Geirdaon Gwobrau

Cwestiynau Cyffredin

 • Y cyfan sydd angen i chi wneud ydi llenwi ffurflen ymgeisio ar-lein, gan sicrhau eich bod yn deall y meini prawf ar gyfer y categori/categorïau yr hoffech gystadlu ynddynt
 • Dewiswch eich categori
 • Rhowch ddatganiad o hyd at 1000 gair yn egluro pam fod eich busnes yn deilwng o'r wobr
 • Soniwch am hyd at 6 phwynt er mwyn creu argraff ar y beirniaid
 • Atodwch hyd at 5 darn o dystiolaeth i gefnogi eich cais - gall atodiadau fod hyd at 2MB yr un
 • Atodwch logo'r cwmni a llun o'r Rheolwr Gyfarwyddwr/perchennog y busnes
 • Gallwch gofrestru eich busnes mewn hyd at ddau gategori, ar yr amod bod y categori'n briodol ac y gallwch ddarparu'r dystiolaeth angenrheidiol fel y manylir ym meini prawf y categori i gefnogi eich cais
 • Mae'n rhad ac am ddim i gystadlu yn y gwobrau
 • Heblaw am y Wobr Menter Gymdeithasol Orau, mae'n rhaid i'ch busnes dalu ardrethi busnes i Gyngor Sir y Fflint
 • Oes, gall yr holl enillwyr ac ymgeiswyr blaenorol wneud cais
 • Dim ond ar-lein y gellir derbyn ceisiadau
 • 14 Mai - dyddiad lansio
 • Mehefin - y gystadleuaeth yn agor
 • Mehefin ? manteision cystadlu
 • Medi - y gystadleuaeth yn cau
 • 18 Hydref - y seremoni wobrwyo
 • Byddwn yn cynnal digwyddiad manteision cystadlu. Dyddiadau i'w cyhoeddi maes o law