Systemau Diogelwch AGS


PRIF NODDWR

AGS-Full-Logo-2018-Dark-Grey-Background

Mae AGS wedi ennill gwobrau am ddarparu systemau diogelwch ledled y wlad ers ei sefydlu ym 1987. Ers hynny mae’r cwmni wedi tyfu’n gyson ac mae ganddo bellach filoedd o gleientiaid bach a mawr ym myd busnes, y sector cyhoeddus a phreswylwyr.

Ymhlith y cleientiaid mae busnesau sefydliadau rhanbarthol mawr fel ConvaTec a Moneysupermarket.com, yn ogystal â nifer o awdurdodau lleol. Mae’r rhan helaeth o’r cleientiaid wedi bod gyda’r cwmni ers blynyddoedd lawer.

Mae Systemau Diogelwch AGS wedi cael achrediad Safon Aur (y lefel uchaf) gan yr NSI, corff swyddogol y diwydiant diogelwch.

Cenhadaeth Systemau Diogelwch AGS yw

  • Cynnig dim ond nwyddau o ansawdd uchel sy’n rhoi’r cyfuniad gorau o ddefnyddioldeb, hyblygrwydd a gwerth am arian;
  • Bod yn gwbl deg a moesegol ymhob agwedd ar ei waith, fel y gall cwsmeriaid wneud penderfyniadau doeth a chael y gwerth gorau o’r gwasanaethau ar hyd eu hoes;
  • Datrys problemau cyn gynted ag y byddant yn codi;
  • Tyfu a datblygu’r busnes bob dydd, meithrin sgiliau newydd, cynnig gwasanaethau newydd ac ychwanegu gwerth ar gyfer y cwsmeriaid.