CAMBRIA AR GYFER BUSNES


C4B logo

Cambria ar gyfer Busnes yw’r enw newydd ar wasanaethau busnes Coleg Cambria. Maent yn un o’r darparwyr addysg a hyfforddiant mwyaf yng Nghymru a gogledd-orllewin Lloegr, gydag enw da rhagorol am gyflwyno sgiliau a meithrin cysylltiadau cadarn â chyflogwyr lleol, rhanbarthol a chenedlaethol.

Mae Cambria ar gyfer Busnes yn gweithio â miloedd o fusnesau o bob maint, gan gyflwyno cyrsiau hyfforddi a datblygu sy’n hyblyg ac o’r radd flaenaf i ddiwallu anghenion diwydiant.

Mae tîm Cambria ar gyfer Busnes yn darparu un man cyswllt i gyflogwyr, gan eu helpu i adnabod eu hanghenion hyfforddi a helpu busnesau i elwa ar y manteision sy’n gallu deillio o’r buddsoddiad hwn.

Os ydych chi’n gwmni sy’n talu ardoll, gallant eich helpu i gael cymaint o gymorth ariannol ag y bo modd yng Nghymru ac yn Lloegr.

Bydd y tîm yn addasu’r gwasanaethau i fodloni eich anghenion unigol, eich cyllideb a’ch amcanion. Mae ganddynt gyfoeth o wybodaeth am fyd diwydiant ac maent yn defnyddio’r wybodaeth honno i helpu i roi cyngor i fusnesau ynglŷn â’r dulliau hyfforddi gorau sydd ar gael a ffynonellau cyllid posibl.