Gludiant Edge


Edge logo correct

Mae Gludiant Edge yn fusnes teuluol balch sydd yn nwylo’r drydedd genhedlaeth erbyn hyn, wedi ei sefydlu ym 1933 ac felly’n dathlu ei ben-blwydd yn 86 yn 2019. Dechreuodd Alfred Edge fel perchennog-yrrwr yn dosbarthu nwyddau i’r Fyddin yn ystod y rhyfel, ac wedyn aeth ymlaen i gludo nwyddau dros bellteroedd mawr i fusnesau yn Swydd Caer. Ddechrau’r 1960au fe wnaeth mab Alfred, Peter Edge, gymryd yr awenau a dal ati i dyfu’r cwmni cyn symud o Gaer i Stad Ddiwydiannol Llai.

Aeth y cwmni o nerth i nerth gan ennill enw da am ddarparu gwasanaethau dosbarthu o’r radd flaenaf ledled gogledd Cymru a gogledd-orllewin Lloegr.

Ers 2000 mae’r busnes wedi bod yn nwylo’r genhedlaeth newydd, Jonathan a Jenny. Fis Medi 2001 ymunodd Richard Pridding â’r busnes, ac fe briododd Jenny yn ddiweddarach, ac yn 2012 dechreuodd gwraig Jonathan, Nikki, weithio gyda’r cwmni.

Erbyn 2013 daeth yn amlwg na fyddai’r safle yn Llai yn ddigon mawr i’r busnes mwyach, ac felly wedi chwilio’n ddyfal am fisoedd fe ddaethant o hyd i’r safle delfrydol, 6.2 erw ar Fourth Avenue, Stad Ddiwydiannol Glannau Dyfrdwy.

Dros y deunaw mis nesaf ailwampiwyd y safle i greu canolfan storio a dosbarthu bwrpasol 75,000 troedfedd sgwâr ac mae Edge yn aruthrol o falch ohoni. Agorwyd y safle newydd yn swyddogol gan y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Barry Jones ar 14 Medi 2015, pedwar mis wedi i’r cwmni ymgartrefu yno.

Mae Edge yn fusnes teuluol go iawn gyda phobl arbennig o dda yn gweithio iddo, ac mae’n ymrwymo i fuddsoddi mewn pobl a chynnal traddodiad y teulu.