Galliford Try


Galliford Try Logo 300dpi RGB

Mae Galliford Try yn fusnes FTSE 250 ac yn un o’r grwpiau adeiladu tai, adfywio ac adeiladu blaenllaw yn y DU gyda refeniw o £3.1 biliwn.

Maent yn gweithredu drwy dri busnes cryf: Linden Homes, Galliford Try Partnerships a Construction & Investments. Rydym yn gwneud cyfraniad pwysig tuag at ateb y galw am gartrefi newydd yn y sectorau preifat a thai fforddiadwy, adfywio cymdogaethau a gweithio i wella amgylchedd adeiledig y DU, cyflawni newid parhaol a chadarnhaol ar gyfer y cymunedau yr ydym yn gweithio ynddynt ar ran ein cleientiaid.

Sefydlwyd y cwmni ar ein gwerthoedd; rhagoriaeth, brwdfrydedd, uniondeb, a chydweithio ac ein gweledigaeth yw bod yn arweinwyr yn y gwaith i adeiladu dyfodol cynaliadwy.