K K Fine Foods


KK LTD Logo

Mae K K yn gwmni brwdfrydig, chwim ei ddatblygiad a sefydlwyd ar sail gwerthoedd teuluol a gonestrwydd, gyda llygad ar y dyfodol yn gorfforaethol. Ffurfiwyd y cwmni ym 1987 yng nghegin y sylfaenydd a’r Prif Swyddog Gweithredol, Leyla Edwards. Erbyn hyn mae’n cyflogi 325 o bobl ac yn ymfalchïo yn ei ymroddiad i’r sectorau gwasanaeth bwyd, manwerthu ac arlwyo, gan gynhyrchu prydau bwyd o ansawdd uchel gyda chig, pysgod a llysiau.

Drwy gyfuno hynny â thîm ymroddgar o Reolwyr Cyfrifon a Chogyddion Datblygu, mae’r cwmni’n sicrhau ei fod ar flaen y gad o ran datblygu cynnyrch ac arloesi. Fel y byddai Leyla’n ei ddweud, “Rydyn ni’n fwy na dim ond gweithgynhyrchwyr, ond yn hytrach yn greawdwyr angerddol.”

Mae’r broses yn dechrau gyda’r Tîm Datblygu Cynnyrch Newydd. Y tîm hwn sy’n creu’r prydau bwyd ar sail ymchwil i’r farchnad i ganfod y tueddiadau presennol. Yna mae Hyrwyddwyr y Cynnyrch yn ymwneud yn ymarferol yn y ffatri gan hyfforddi timau ynglŷn â pharatoi cynnyrch newydd a’i gyflwyno yn y fath fodd fel bod blas da ar y bwyd, ond hefyd fod golwg o’r iawn ryw arnynt yn ôl gwledydd eu tarddiad.

Ar ôl y cam pwysicaf o roi sêl bendith ar y prydau bwyd, dechreuir ar y gwaith o’u cynhyrchu. Drwy fuddsoddi’n barhaus yn y peiriannau diweddaraf mae K K yn medru cynhyrchu bwyd ar raddfa fawr gan ddefnyddio dulliau coginio traddodiadol, a chreu prydau sy’n edrych fel rhai cartref. Wrth reswm, mae’r staff tra medrus ac ymroddgar yn gweithio i sicrhau fod yr holl gynnyrch yn bodloni’r safonau ansawdd llymaf posibl.