Kingspan Insulated Panels


Kingspan Logo  2

Dechreuodd Kingspan ym 1965 fel cwmni bach peirianneg a chontractio yn Kingscourt, Swydd Chabháin, Iwerddon. Erbyn heddiw mae ganddo fwy na 11,000 o weithwyr dros bum cyfandir. Cwmni byd-eang yw Kingspan sydd â gwreiddiau lleol.

Mae Kingspan yn creu cynnyrch y dyfodol ar gyfer heddiw. Arloesi yw’r nod gyda phob un o’r cynhyrchion, pob prosiect a phob cam o’r broses gweithgynhyrchu. Er mwyn cyflawni’r canlyniadau a ddymunir, mae’r cwmni naill ai’n newid y ffordd y mae’n gwneud ei gynnyrch, neu’n creu cynhyrchion newydd sbon. Mae’r cwmni’n arloesi am ei fod yn credu na ddylai neb orfod dewis rhwng effeithlonrwydd, cynaladwyedd, steil a diogelwch. Mae’r byd yn newid yn gyflym, ac felly hefyd anghenion y cwsmeriaid.

Sefydlwyd Kingspan ar sail un weledigaeth: bod ar flaen y gad wrth greu adeiladau sy’n defnyddio ynni’n effeithlon. Un peth yw hyrwyddo cynaladwyedd, ond peth arall yw gosod targed hynod anodd a’i gyflawni. Erbyn 2020 bydd holl ynni Kingspan ar bob un o’i safleoedd yn dod o ffynonellau adnewyddadwy. Cynaladwyedd yw hanfod holl weithgarwch y cwmni ledled Prydain Fawr.

Mae Kinsgpan yn ymgymryd â phob prosiect gyda’r weledigaeth o groesi ffiniau newydd o ran arloesi. Mae’n falch bod ei dechnolegau blaengar wedi helpu i greu rhai o’r adeiladau mwyaf arloesol ym Mhrydain Fawr.

Mae gweithio i Kingspan yn golygu gweithio i gwmni sydd ar flaen y gad yn fyd-eang. Dyma gwmni sydd eisiau dylanwadu ar ddyfodol adeiladu, nid yn unig yn y Deyrnas Gyfunol, ond ym mhedwar ban byd, ac yn credu y gall pawb sy’n perthyn i gymuned Kingspan yn medru cael effaith ar y busnes a’i ddatblygu. Fel un o weithwyr Kingspan, efallai nad ydych ond yn un o 11,000 o bobl ledled y byd, ond rydych chi bob amser yn rhan o’r teulu.