Pro Networks Ltd


ProNetLogo-1000px

Sefydlwyd y cwmni yn 2002 ac mae ei bencadlys yng Nglannau Dyfrdwy. Mae Pro Networks yn cynnig cymorth TG heb ei ail i gwsmeriaid ledled y Deyrnas Gyfunol. Mae’r cwmni’n frwdfrydig dros ben ynglŷn â TG ac yn arbenigo mewn amrywiaeth o feysydd.

Mae Pro Networks wedi’i achredu’n llawn fel Partner Microsoft, ac mae ei beirianwyr medrus a phrofiadol wedi’u hardystio gan Microsoft hefyd, gan arbenigo mewn sawl maes o fewn cynnyrch y cwmni hwnnw. Mae ganddynt hefyd beirianwyr sydd wedi’u hardystio fel Gweithwyr Cymorth Proffesiynol gan Apple, ac yn medru cynnig cymorth technegol i gwsmeriaid gyda chaledwedd a meddalwedd Apple. Mae’r cwmni’n cefnogi’r peirianwyr gyda hyfforddiant a datblygiad parhaus yn eu gyrfaoedd, gan sicrhau y cynigir cymorth ac arbenigedd TG o’r radd flaenaf i’r cwsmeriaid.

Mae Pro Networks yn darparu cymorth TG proffesiynol mewn amrywiaeth o sectorau. Ymysg ei gwsmeriaid mae rhai o’r cwmnïau cyfreithiol a chyfrifyddu mwyaf blaenllaw yn y Deyrnas Gyfunol, cwmnïau gweithgynhyrchu a pheirianneg, a llawer iawn mwy. Mae’r cwmni’n arfer dull rhagweithiol ac ymgynghorol ac yn ymrwymo i weithio mewn partneriaeth â’i gwsmeriaid er mwyn sicrhau eu bod yn cynllunio ar gyfer heriau TG yn y dyfodol ac yn sefydlu strategaethau TG priodol. Mae Pro Networks yn gweithio ochr yn ochr â staff TG mewnol ei gwsmeriaid, ac mae ganddo hefyd adran TG rhithwir sy’n medru arbed arian mawr i gwmnïau a sefydliadau.

Mae Pro Networks yn ymrwymo i weithredu’r busnes ar sail gwerthoedd sy’n hyrwyddo proffesiynoldeb, gonestrwydd a pharch.

Mae’r cwmni’n dal i dyfu diolch i’w enw da a geirda gan gwsmeriaid, rhywbeth sy’n destun balchder mawr iddo.

Mae’r cwmni hefyd yn arbennig o falch o’r bobl sy’n gweithio iddo ac arbenigedd digyffelyb ei staff. Maent yn gyfeillgar, yn ddiwyd, yn broffesiynol ac yn onest wrth eu gwaith. Mae pob aelod o’r tîm yn ymrwymo i ddarparu gwasanaeth rhagorol i’r cwsmeriaid.

Mae ennill Gwobr Aur Gwasanaeth Dibynadwy Feefo yn dyst i ddiwylliant Pro Networks o ganolbwyntio ar y cwsmeriaid. Mae’r wobr yn seiliedig ar adolygiadau a dderbyniodd Feefo o wasanaethau Pro Networks.