Grŵp Cwmnïau P&A


P&A_logo17RGB

Busnes teuluol yw Grŵp Cwmnïau P&A sydd â hanes hirsefydlog yn y diwydiant coed. Mae’r teulu Morgan yn falch o fod wedi gweithredu iardiau coed llewyrchus dros fwy na phum cenhedlaeth.

Sylfaenydd y sefydliad egnïol hwn oedd George Morgan, a sefydlodd ei fusnes coed cyntaf yn ei dref enedigol, Crieff yn Swydd Perth, yr Alban ym 1832. Roedd yn dad i chwech o feibion, ac ymunodd pedwar ohonynt fel partneriaid.

Steve Morgan sydd bellach yn gyfrifol am reoli twf a datblygiad parhaus y cwmni hanesyddol hwn. Mae’n frwd dros arwain busnes sy’n ymfalchïo yn ei dreftadaeth ac yn ymrwymo i ddarparu’r gwasanaeth gorau posib i’w gwsmeriaid.

Ffurfiwyd Grŵp Cwmnïau P&A ym 1985 fel gweithgynhyrchwr paledi a chistiau pren. Ers hynny mae wedi tyfu yn sefydliad llewyrchus ag iddo sawl gwahanol ran, gan gynnig gwasanaethau i fusnesau yn ogystal â chwsmeriaid cyffredin. Yn ogystal â chynnal lefelau uchel o foddhad ymysg cwsmeriaid y grŵp drwyddi draw, maent hefyd yn gweithredu fel cwmni cyfrifol o ran y gymdeithas ehangach a’r amgylchedd. Drwy gyfrannu amser ac adnoddau rydym yn rhoi cefnogaeth gyson i nifer o gynlluniau cymunedol ac elusennol gydol y flwyddyn.

Mae Grŵp Cwmnïau P&A yn ymrwymo i:

  • Weithredu fel cyflenwr, cwsmer a chyflogwr o ddewis
  • Bod yn sefydliad blaengar a chynaliadwy
  • Darparu amgylchedd cadarnhaol a diogel lle mae gweithwyr yn medru ffynnu

Cyfrannu’n gadarnhaol at y cymunedau y mae’n gweithredu ynddynt.