Gwobr Etifeddiaeth yr Arglwydd Barry Jones Enillydd 2018


ENILLYDD 2018 - Leyla Edwards, K K Fine Foods PLC

Mrs Leyla Edwards, sylfaenydd KK Fine Foods yw entrepreneur benywaidd mwyaf llwyddiannus Sir y Fflint.

Flintshire Business Awards-181

Yn 1987, roedd Leyla’n fam brysur i dri o blant ifanc, a ddefnyddiodd ei brwdfrydedd ar gyfer gwneud bwyd maethlon i’r teulu.

Llynedd, roedd hi’n 30 mlynedd ers i Leyla gychwyn KK Fine Foods yng nghegin ei chartref ar adeg heriol iawn, pan nad oedd merched yn weledol iawn yn y diwydiant gweithgynhyrchu.

Yn yr 1980au roedd prydau parod yn syml iawn eu natur, ac roedd Leyla, a oedd yn newydd i’r diwydiant yn gallu meddwl am ryseitiau creadigol iawn.

Arloesedd, ansawdd a blas oedd conglfeini’r busnes yn 1987, a dyma’r un nodweddion sy’n dangos y bwlch rhwng KK Fine Foods a’r gystadleuaeth hyd heddiw.

Ers y syniad cychwynnol, mae Leyla wedi defnyddio ei natur uchelgeisiol, gan ddangos angerdd, gyriant a dyfalbarhad i adeiladu busnes sydd nawr yn darparu dros 400 o swyddi i'r gymuned leol, mewn cyfleuster modern ac o'r radd flaenaf, wedi'i leoli ym Mharc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy, ac sy'n cynhyrchu dros 1 miliwn o brydau bob wythnos.

Mae Leyla wedi creu cwmni brwdfrydig, chwim ei ddatblygiad a sefydlwyd ar sail gwerthoedd teuluol a gonestrwydd, gyda llygad ar y dyfodol yn gorfforaethol. Mae Leyla yn aml yn cyfeirio at ei gweithwyr fel ei "theulu estynedig" ac fe’i dyfynnwyd yn dweud "Nid gweithgynhyrchwyr ydym, ond dyfeiswyr creadigol".

Mae angerdd, dycnwch a dawn entrepreneuraidd Leyla wedi galluogi dathlu KK Fine Foods drwy amryw gydnabyddiaeth busnes; sy'n cynnwys:-

Grŵp the London Stock Exchangea roddodd KK Fine Foods fel un o’r 1000 cwmni uchaf i Ysbrydoli Prydain 2017 a 2018;

28 o wobrau cenhedlaeth Ffederasiwn Bwyd wedi’i rewi ers 2005, ac yn fwyaf diweddar, Cynnyrch Gwasanaeth Bwyd y Flwyddyn yn 2018.

Mae Lyla wedi, ac yn parhau i fod yn ysbrydoliaeth ar gyfer cenhedlaeth newydd pobl busnes, ac mae hi’n llysgennad ac yn fodel rôl i ferched mewn busnes.

Mae Leyla wedi bod yn Ddraig Fusnes ac yn Fentor ar gyfer Rhwydwaith Entrepreneur Busnes, ac wedi ennill Gwobr Entrepreneur Busnes Sir y Fflint yn y gorffennol, yn ogystal â Gwobr Person Busnes y Flwyddyn.

Fel dynes sydd wedi cyflawni yn ei rhinwedd ei hun, derbyniodd Leyla wahoddiad i dderbyniad ym Mhalas Buckingham i gydnabod merched yn y byd busnes, ac ym mis Mawrth 2017, cafodd wahoddiad gan y Prif Weinidog, Theresa May, i rif 10 Downing Street i ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merched.

Ym mis Medi llynedd, aeth KK Fine Foods i bartneriaeth strategol gyda’r cwmni o wlad Belg, Ter Beke Food Group, ac yn ddiweddar mae KK Fine Foods wedi cynllunio estyniad 60,000 troedfedd sgwâr i’r ffatri bresennol.

Bydd y buddsoddiad hwn yn caniatáu i KK Fine Foods ddyblu ei gapasiti dros y blynyddoedd nesaf.

Mae’r busnes teuluol yn parhau i fynd o nerth i nerth wrth i Samir Edwards, y Rheolwr Gyfarwyddwr presennol a mab Leyla gymryd yr awenau, gan alluogi i Leyla fwynhau ei hymddeoliad a chanolbwyntio ar ei hobi arall o fod yn arlunydd brwd.

I grynhoi, dros y 30 mlynedd diwethaf, mae Leyla wedi sefydlu a datblygu KK Fine Foods i'r hyn y mae heddiw, gan greu cyflogaeth ar hyd y ffordd, datblygu sgiliau pobl ac yn y pendraw cefnogi cymuned Sir y Fflint.

Mae Leyla wir wedi bod allweddol i’r llwyddiant!