Gwobr Etifeddiaeth yr Arglwydd Barry Jones Enillydd 2019


ENILLYDD – Steve Morgan, Grŵp Cwmnïau P&A

Steve Morgan yw rheolwr gyfarwyddwr Grŵp cwmnïau P&A - busnes teuluol dros bum cenhedlaeth ac sydd wedi ennill sawl gwobr.

Flintshire 2019-97

Mae gan P&A dreftadaeth hir yn y diwydiant pren, ac mae ei bortffolio’n amrywiol.

  Mae’n gweithgynhyrchu ystod eang o gratiau a chesys pacio pren; dylunio ac adeiladu dosbarthiadau eco, gasebos awyr agored a ffensys diogelwch, mae ei frand ‘Zest for Leisure’ yn gyfanwerthwr ac adwerthwr ar-lein o nwyddau gardd o ansawdd uchel i’r farchnad hamdden awyr agored;

ac mae ei gaffi ‘Woodworks' yn boblogaidd iawn, gyda'i ganolfan arddio a siop anrhegion yn cael adolygiadau gwych ar trip advisor.

Mae P&A yn un o BBaChau sy’n tyfu ar y gyfradd gyflymaf yn y DU ac mae’n cael ei gynnwys yn

Grŵp London Stock Exchange o'r 1000 o Gwmnïau i Ysbrydoli Prydain.

Mae Steve yn gweithredu cwmni sy’n gyfrifol yn gymdeithasol ac yn amgylcheddol, gyda pheiriant naddu pren ar gyfer gwastraff pren, paneli solar a phedwar boeler biomas.

Mae’r grŵp yn cyflogi 175 o bobl dros ei adrannau gyda ffocws cryf ar ymgysylltiad

staff a gwerthoedd y teulu, gan ennill Gwobr ‘Busnes Gorau i weithio iddynt’ yn 2015.

Gan wirfoddoli ei amser a’i adnoddau, mae Steve yn aml yn cefnogi sawl

menter gymunedol ac elusennol.

Mae’n athletwr brwd ac mae’n cymryd rhan yn Her y Ironman

gan gefnogi Cymdeithas Alzheimer's.

Mae’r grŵp wedi codi dros £10,000 ar gyfer Gweithredu dros Blant a mwy na £21,000 i Ymchwil Cancr.

Mae ansawdd, arloesedd a gwerth yn hollbwysig i ethos P&A ac mae’r nodweddion hyn yn cael eu dangos

yn y dyn ei hun.

Mae Steve Morgan wedi tyfu Grŵp P&A i’r uchelfannau y mae'n ei brofi heddiw. Mae o wedi, a bydd yn parhau, i greu swyddi, datblygu sgiliau a chefnogi’r gymuned o fewn y sir.

https://vimeo.com/367749619