Gwobr Etifeddiaeth yr Arglwydd Barry Jones Lansiwyd 2016


Lansiwyd Gwobr Etifeddiaeth yr Arglwydd Barry Jones yn 2016.

P2027905

Lansiwyd y wobr hon i ddathlu pen-blwydd Gwobrau Busnes Sir y Fflint yn 10 oed, pan ddyfarnwyd y wobr i'r Arglwydd Barry Jones am ei gyfraniad gydol oes i dwf economaidd yn Sir y Fflint.

 

Mae’r Wobr Etifeddiaeth yn wobr arbennig iawn.

Mae’n cydnabod unigolyn

sydd wedi gwneud y cyfraniad mwyaf i’n gymuned fusnes. Mae’n dathlu arweinyddiaeth, datblygu busnes, menter gymdeithasol a llwyddiant barhaus, ysbrydoledig.

Mae'r Arglwydd Jones yn cael ei adnabod yn lleol am ei waith diflino i gefnogi twf economaidd a hyrwyddo'r rhanbarth hwn am fuddsoddiad busnes a thwf swyddi.

Mae’n "gwerthu" Sir y Fflint a Gogledd Ddwyrain Cymru lle bynnag yr aiff a beth bynnag a wna.

Cafodd y wobr ei hailenwi yn briodol ar ei ôl, a bob blwyddyn mae’r Arglwydd Jones yn ei gyflwyno i rhywun a fydd yn gadael etifeddiaeth barhaol hefyd, o ganlyniad i'w cyfraniad i dwf economaidd yn Sir y Fflint.

BUDDUGWYR 2017

BUDDUGWYR 2018

BUDDUGWYR 2019